CAW1S1-60FE-I
Combics®显示器高质量的工业秤,应用于不同行业,如:食品、制药、化工、金属和电子行业等。其高度灵活的连接方式和配置选择,能适应...
详情
ATS-75
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情
ATS-150
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情
ATS-150
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情
ATS-300
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情
ATS-600
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情