ATS-75
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情
ATS-150
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情
ATS-150
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情
ATS-300
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情
ATS-600
华科 ATS -1230计重仪表 ◆  LCD大界面液晶STN白光照示◆  设置物体称量计数功能◆  具有动物(动态)称量功能◆  ...
详情
ATC-150
华科 ATC -1230计数仪表 ◆  精致型流线外形,配置高精密度传感器设计而成◆  内部分辨率高达60万,采用高速24bits ...
详情