FA3204C
新一代FA电子天平,使用全新设计的电子电路硬件及软件功能,保障技术及品质的要求,综合性能全面提升。                 ...
详情
XB6200D
普利赛斯经典级电子天平,满足需求的同时,提供轻松、高效的工作环境。                                 ...
详情
XB10200D
普利赛斯经典级电子天平,满足需求的同时,提供轻松、高效的工作环境。                                 ...
详情
XB3200C
普利赛斯经典级电子天平,满足需求的同时,提供轻松、高效的工作环境。                                 ...
详情
XB6200C
普利赛斯经典级电子天平,满足需求的同时,提供轻松、高效的工作环境。                                 ...
详情
XB320M
普利赛斯经典级电子天平,满足需求的同时,提供轻松、高效的工作环境。                                 ...
详情